x
150
MEDLEMMAR!

Näringslivets nätverk för klimateffektiv affärsutveckling

EMC, Energi- och MiljöCentrum, är ett företagsnätverk som har funnits sedan år 2007. Vi jobbar bland annat för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer. Nätverket grundades av åtta starka företagare i Varbergs kommun som insåg vikten av att ta sitt ansvar i energi- och miljöfrågor men som också såg konkurrensfördelar med en miljöprofil. Bland stiftarna finner vi några av regionens mest inflytelserika företag. Våra medlemmar är verksamma mellan Laholm och Göteborg eller nationellt.

En stor del av EMC:s arbete är att skapa mötesplatser och tillfällen för medlemmar och övriga intressenter att utbyta erfarenheter. EMC är även drivande bakom flera tematiska nätverk med fokus på solel, hållbart byggande, återvinning, energieffektivisering samt hållbarhetsverktygen Klimatbokslut Halland och Hållbara Halland.

Därför anser vi oss vara näringslivets främsta regionala nätverk för klimateffektiv affärsutveckling.