x
150
MEDLEMMAR!

Om EMC

Bakgrund

Energi- och MiljöCentrum, EMC, startade från en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten 2006. Våren 2007 hade sju företag rekryterats till att vara med och finansiera uppstarten av nätverket och EMC höll även sitt första årsmöte. Här hittar du EMC:s stadgar.

 

EMC idag

Energi- och MiljöCentrum är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Det är en icke-offentligt knuten, ekonomisk förening som är politiskt obunden. Medlemskap är öppet för alla företag som har ett behov av inspiration och hjälp med energi- och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra företag. Totalt har EMC sex stiftare och 150 medlemmar som alla har insett vikten av att samarbeta för att utvecklas.

Variation av ämne och mötesform är stor men gemensamt för alla är vårt tydliga fokus på deltagardialog som alltid är en central del av våra arrangemang. Våra aktiviteter är spridda geografiskt i hela Halland och vi genomför även studiebesök utanför länets gränser. Aktiviteterna genomförs utifrån våra medlemmars önskemål och behov och arrangeras ofta som samarbeten mellan olika aktörer och medlemmar. Genom ett aktivt nätverkande och samarbete med exempelvis Alexandersoninstitutet, Region Halland och Länsstyrelsen går EMC även in som mäklare på regional nivå, liksom mellan EMC:s medlemsföretag. Läs om vad som är aktuellt under rubriken Aktiviteter.

Idag arbetar Magnus Falk som Verksamhetsledare, Tony Christensen som Hållbar affärsutvecklare och Helena Björkman som Event- och hållbarhetsutvecklare med att utveckla verksamheten och aktiviteterna tillsammans med styrelsen.

 

EMC:s affärsidé är att vara:

Näringslivets främsta regionala nätverk för klimateffektiv affärsutveckling.

EMC_02

 

Föreningens mål och syfte

  • Stimulera, stödja och påskynda energi- och miljömedvetenheten på ett sätt som leder till minskad klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Aktivt driva verksamhet och projekt som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av förnyelsebar och energieffektiv teknik.
  • Vara en mötes- och utvecklingsplats och ett nätverk där olika aktörer kan utveckla energi, miljö och klimateffektiv kunskap, tjänster och produkter.
  • Stärka, utveckla och synliggöra EMC som en attraktiv organisation för energi-, miljö- och klimatfrågor.

 


 

Styrelsen

Vid årsmötet 2017-04-26 valdes följande personer in till 2017 års styrelse:

Ordförande: Björn Sjöström, VD, Varberg Energi
Ledamot: Birgitta Lennermo, Kompetensutvecklare, TEK
Ledamot: Roger Bergström, Produktutvecklingschef, Stora Enso Hylte
Ledamot: Ulf Hofstedt, VD, Varbergs bostad
Ledamot: Måns Holst, VD, Vicell
Ledamot: Per Richardsson, VD, Varbergs Sparbank
Ledamot: Ulf Bernström, Kommunikationsdirektör, Ringhals
Ledamot: Monica Karlsson, VD, Halmstads Energi och Miljö
Ledamot: Ulric Björck, Alexandersoninstitutet

 


 

EMC fick Varbergs kommuns miljöpris 2011

 

2011 fick Energi- och MiljöCentrum Varbergs kommuns miljöpris med motiveringen:

“EMC stimulerar, stödjer och påskyndar energi- och miljömedvetenheten med målet att minska klimatpåverkan och uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta åstadkommer EMC genom att vara en nätverkande mötes- och utvecklingsplats med internationell utblick, där företag kan arbeta miljöinriktat. Med stort engagemang och handlingskraft är EMC en god förebild för näringslivet.”